Analiza Wymagań
Analiza wymagań

określenie mierzalnych wymagań wydajnościowych dla systemu to dopiero połowa sukcesu

Pierwszym etapem badania wydajności sytemu lub usługi IT jest analiza wymagań wydajnościowych. Wymagania wydajnościowe (niefunkcjonalne) powinny określać szczegółowo poziomy szybkości przetwarzania procesów, wielkości przetwarzanych danych, ilości przetwarzań, czasy odpowiedzi systemu. Dobrze zdefiniowane wymagania wydajnościowe są łatwiejsze do przełożenia na cele testów wydajnościowych.

Etap analizy wymagań wydajnościowych składa się z następujących faz i czynności:

Przygotowanie testów wydajnościowych

 • Zebranie wymagań wydajnościowych dla badanego systemu
 • Ustalenie celu testów wydajnościowych
 • Określenie sposobów pomiaru wydajności
 • Określenie kryteriów akceptacji
 • Zdefiniowanie charakterystyk obciążenia dla poszczególnych komponentów systemu
 • Zdefiniowanie parametrów monitorowanych
 • Przygotowanie strategii testów wydajnościowych

Planowanie testów wydajnościowych

 • Zdefiniowanie transakcji używanych w systemie
 • Zdefiniowanie profilu ruchu
 • Zaprojektowanie benchmark’ów
 • Zdefiniowanie środowiska testowego
 • Przygotowanie planu testów

Gdy określone zostaną punkty i sposoby weryfikacji wydajności systemu, tworzone są profile ruchu, które są podstawą dla kolejnego etapu testów wydajnościowych.