Implementacja Testów
Implementacja

automatów testowych realizujących standardowe transakcje badanego systemu

Na podstawie przygotowanych, na poprzednim etapie, profili ruchu tworzone są automaty testowe. Następuje wtedy weryfikacja poprawności działania środowiska, w którym wykonane zostaną testy wydajnościowe. Głównym zadaniem automatów jest symulowanie pracy prawdziwych użytkowników badanego systemu.

Etap implementacji automatów wydajnościowych składa się z następujących czynności:

Budowanie środowiska wykonania testów wydajnościowych

  • Przygotowanie środowiska, w którym wykonane zostaną testy wydajnościowe
  • Weryfikacja poprawności działania środowiska
  • Budowa monitoringu systemu
  • Budowa zaślepek i symulatorów

Budowanie testów wydajnościowych

  • Konstrukcja automatów testowych w oparciu o profile ruchu
  • Implementacja automatów testowych
  • Testy poprawności działania automatów testowych
  • Testy uruchamiania zestawów automatycznych testów wydajnościowych

Gdy automaty testowe zostały zaimplementowane oraz zweryfikowana została poprawność ich działania w środowisku wykonania testów wydajnościowych, następuje kolejny etap- pomiar wydajności.