Pomiar Wydajności
Wydajność oprogramowania

mierzona jest w dedykowanej architekturze rozwiązania odzwierciedlającej środowisko produkcyjne

Etap pomiaru wydajności składa się z faz i cykli uruchomień automatów opisanych w profilu ruchu i strategii testów. Polega na wykonaniu zestawów testów badanego systemu w ściśle monitorowanym środowisku.W trakcie etapu pomiaru wydajności systemu realizowane są następujące czynności:

Wykonywanie testów

  • Uruchamianie zestawów testów
  • Logowanie zdarzeń i incydentów dotyczących działania automatów
  • Gromadzenie wyników pomiarów
  • Generowanie raportów z uruchomień

Kontrola środowiska wykonania testów

  • Bieżący monitoring systemu
  • Gromadzenie statystyk maszyn i komponentów badanego systemu
  • Diagnozowanie wąskich gardeł systemu
  • Tuning środowiska wykonania testów
  • Logowanie zdarzeń i incydentów środowiskowych

Gdy zestawy wszystkich planowanych pomiarów zostały wykonane, zebrano wyniki pomiarów i raporty z uruchomień, następuje kolejny etap- ocena wydajności i rekomendacje.