Rekomendacje i Ocena
Ocena ogólna

wydajności systemu i rekomendacje poprawy wydajności to główne elementy raportu z testów wydajnościowych

Zgromadzone, na poprzednim etapie, wyniki pomiarów, statystyki, logi i zaistniałe incydenty poddawane są szczegółowej analizie. Oceniana jest rzeczywista wydajność systemu względem stawianych mu wymagań, opisywane są rekomendacje dotyczące poprawy wydajności poszczególnych komponentów systemu.Etap oceny wydajności badanego systemu składa się z następujących czynności:

Przygotowanie pełnego sprawozdania z testów i ocena wydajności

  • Szczegółowa analiza przebiegu i wyników testów
  • Uzgodnienie kształtu/budowy raportu
  • Opracowanie sprawozdań z oceną wyników
  • Identyfikacja wąskich gardeł systemu
  • Szczegółowy opis rekomendacji dotyczących poprawy wydajności
  • Przygotowanie raportu końcowego z testów wydajnościowych
  • Zalecenia