Automatyzacja Testów
Automatyzacja testów

to zmiana testów manualnych na skrypty automatyczne wykonujące zadania użytkownika/testera

Po co automatyzować testy?

  • aby zastępować powtarzalne czynności manualne automatycznym procesem;
  • aby szybko weryfikować poprawność funkcjonalną nowej wersji oprogramowania;
  • aby oszczędzać zasoby i czas potrzebny na manualną weryfikację;

Kiedy automatyzować testy?

  • gdy zestaw testów wykonywany będzie więcej niż 3 razy i/lub cechuje go powtarzalność;
  • gdy testy mają być wykonywane regularnie, okresowo, w wybranych godzinach;
  • gdy potrzebna jest weryfikacja i raportowanie online i/lub w czasie rzeczywistym;

Automatyzujemy następujące obszary testów:

 


Testy
funkcjonalne/regresyjne

Zamieniamy manualne czynności testowe na automaty funkcjonalne. Automatyzujemy zestawy testów regresyjnych w celu szybkiej i w pełni automatycznej weryfikacji poprawności działania witalnych funkcji biznesowych w nowej wersji oprogramowania.

 


Testy wydajnościowe

Tworzymy profil ruchu użytkowników, który zamieniamy na skrypty automatyczne. Nagrywamy, parametryzujemy skrypt a następnie odtwarzamy interakcje użytkownika poprzez automat. Zwielokrotniamy obciążenie i badamy wydajność systemu.

 


Generatory danych testowych

Budujemy zaawansowane generatory danych testowych generycznych, naturalnych i/lub rzeczywistych w dowolnych formatach plików wejściowych (xml, csv, xls). Tworzymy narzędzia wsadowe dla różnych interfejsów i protokołów ( HTTP, SOAP, SSH, FTP, POP3).