Automaty Wydajnościowe
Wydajność oprogramowania

to ilość pracy (operacji, transakcji) wykonanej przez oprogramowanie w określonym przedziale czasu.

Koszt wykonania testów wydajnościowych ludzkimi rękoma jest niewyobrażalny gdy badany system potrafi obsługiwać setki lub tysiące użytkowników jednocześnie. Dlatego na potrzeby testów wydajnościowych interakcje użytkownika z systemem zamieniane są na skrypty automatyczne symulujące produkcyjną pracę użytkownika systemu.

Profil ruchu definiujemy wspólnie z Klientem, zawsze tak aby maksymalnie odzwierciedlał produkcyjną pracę systemu, wykorzystywał złożoność funkcjonalną i docelową architekturę rozwiązania, uwzględniał wszystkie wymagania wydajnościowe i biznesowe.

Wspólnie określamy benchmarki i punkty pomiaru wydajności badanego systemu, ustalamy elementy monitoringu oraz statystyki, które będziemy gromadzić w trakcie uruchomień testów.

W oparciu o profil ruchu następuje implementacja scenariuszy dla automatów wydajnościowych reprezentujących standardowe operacje realizowane przez system, określane są udziały procentowe scenariuszy w modelu obciążenia. Weryfikowana jest poprawność działania automatów, sprawdzane są przejścia przez punkty kontrolne i zaraportowane wyniki. Powstają zestawy automatów pozwalające na dynamiczne sterowanie serwowanym obciążeniem badanego systemu.

Dowiedz się więcej o etapach badania wydajności systemów.