Generatory Danych
Dane testowe

to nieodłączny element testów. Tworzymy automatyczne generatory i komparatory danych

Większość testów wymaga odpowiednich danych testowych. Często są to dane naturalne (dane personalne, dane teleadresowe) ale również dane generyczne (numery, konta). Aby zapewnić dane do testów budujemy zaawansowane generatory danych testowych.

Przykładowe generatory:

  • generator komunikatów XML dla usług WebService (sekwencyjne i procesowe);
  • generator komunikatów XML + podpis cyfrowy kluczem prywatnym;
  • generator rzeczywistych/naturalnych danych adresowych (polskie adresy);
  • generator losowych imion i nazwisk (polskie i angielskie);
  • generator skryptów SQL z danymi wejściowymi do baz danych;

Posiadamy własne bazy rzeczywistych/naturalnych danych testowych takie jak:
polskie/angielskie imiona i nazwiska, polskie województwa, gminy, adresy, ulice, kody pocztowe etc.

Generujemy dane numeryczne zgodnie z oczekiwanymi formatami:
PESEL, NIP, REGON, numery telefonów, kart płatniczych, CID etc.

Dane testowe pochodzące z generatora mogą być w dowolnym formacie:
HTML, CSV, XML, XLS, SQL, TXT etc.

Obsługiwane protokoły:
HTTP, FTP, POP3, SMTP, SSH, SOAP etc.

Tworzymy również komparatory danych czyli automaty porównujące dane wyjściowe testu z danymi oczekiwanymi, które automatycznie odnotowują wynik porównania i zapisują go w odpowiednim miejscu (baza danych, plik).