Testy Wydajnościowe
Wydajność oprogramowania

to ilość pracy (operacji, transakcji) wykonanej przez oprogramowanie w określonym przedziale czasu.

Jakie są cele badania wydajności systemów informatycznych?

 • poznanie rzeczywistych parametrów wydajnościowych systemu;
 • weryfikacja wymagań wydajnościowych z rzeczywistą wydajnością systemu;
 • określenie maksymalnych wartości obciążenia przy zachowaniu stabilnej pracy systemu;
 • wykrycie wąskich gardeł rozwiązania;
 • weryfikacja zachowania systemu przy jego maksymalnym obciążeniu;
 • uniknięcie przyszłych awarii;
 • określenie sposobów poprawy wydajności.

 

W ramach badania wydajności realizujemy następujące usługi:

 • audyt wydajności portali internetowych i web-aplikacji;
 • testy wydajnościowe (performance testing);
 • testy obciążeniowe (load, endurance testing);
 • testy przeciążeniowe (stress, spike testing);
 • testy weryfikacji poziomów wydajności systemu;
 • weryfikacja skalowalności systemu;
 • weryfikacja stabilności pracy systemu.

Realizujemy pełen zakres usług związanych z badaniem wydajności oprogramowania. Weryfikujemy wydajność wszystkich komponentów składowych systemu (infrastruktura sprzętowa, warstwa aplikacyjna, baza danych, UI).
W projektach testów wydajnościowych wykorzystujemy własny model realizacji projektu, który charakteryzuje się podziałem na 4 główne etapy badania wydajności.