Wsparcie Narzędziowe
Narzędzia testowe

znacznie pomagają we wszystkich aspektach procesu testowego.

Pomagamy naszym Klientom w doborze narzędzi wspierających testy, usprawniamy i automatyzujemy ich procesy testowe. Wprowadzamy narzędzia do projektów testowych aby zawsze mieć pełną kontrolę nad wymaganiami, planem testów, realizacją testów, zarządzaniem incydentami, wynikami i historią przebiegu projektu testowego. Zawsze staramy się zapewnić możliwość pełnego śledzenia i pokrycia wymagań przez testy (Traceability Matrix).

Wdrażamy narzędzia wspierające testy w następujących aspektach procesy testowego:

 • Zarządzanie procesem testowym:
  > zarządzanie testami, wymaganiami, incydentami i konfiguracją
 • Wsparcie testów statycznych
  > wsparcie przeglądów, analiz statycznych i modelowania
 • Planowanie i projektowanie testów
  > wsparcie planowania i projektowania testów, generowanie danych testowych
 • Realizacja testów i logowanie wyników
  > egzekutory testów, komparatory wyników, narzędzia mierzące pokrycie testów, pomiar poziomów zabezpieczeń
 • Wsparcie pomiaru wydajności i monitoringu systemu
  > analiza dynamiczna wyników, narzędzia do testów wydajnościowych/obciążeniowych/przeciążeniowych, monitoring systemów
 • Integracja, re-konfiguracja i dopasowanie narzędzi
  > integracja kilku narzędzi, re-konfiguracja istniejących narzędzi do testów