Dostępność i Wydajność Usług jako kryterium biznesu

Czy potrafisz określić poziom wydajności i dostępności usług jaki jest krytyczny dla Twojego biznesu? Czy Twoje oprogramowanie jest w stanie obsłużyć zakładany poziom natężenia? Przy jakim obciążeniu Twój system zawiedzie? W jaki sposób może nastąpić przeciążenie systemu i co stanie się wtedy z danymi?

Aplikacje mobilne – home
Automaty Testowe symulujące pracę użytkowników

Każdy system lub usługa IT działa w oparciu o zdefiniowany proces, procedurę lub transakcję. Użytkownik zawsze wykonuje określony scenariusz, porusza się w systemie w ściśle sprecyzowany sposób. Na potrzeby testów wydajnościowych interakcje użytkowników z systemem zastępowane są automatycznymi skryptami.

Aplikacje mobilne – home
Weryfikacja osiągalności KPI oprogramowania

Pomiar wydajności oprogramowania wykonujemy w oparciu o wymagania, weryfikujemy kluczowe wskaźniki wydajności. Aby uzyskać wynik referencyjny testu wydajnościowego zawsze wykonujemy kilka uruchomień, diagnozując i eliminując przy tym wąskie gardła badanej architektury. Dbamy o to, aby test wydajnościowy odzwierciedlał produkcyjną pracę systemu.

Aplikacje mobilne – home
Ewaluacja Wyników i zalecenia dotyczące poprawy wydajności

Po zebraniu wyników testów wydajnościowych następuje ich szczegółowa analiza. Wykonywana jest ewaluacja wyników względem wymagań wydajnościowych. Przygotowywany jest pełny raport zawierający ocenę wydajności, opis zidentyfikowanych wąskich gardeł oraz rekomendacje i sposoby poprawy wydajności.

Aplikacje mobilne – home
TESTY APLIKACJI MOBILNYCH

Zleć specjalistom testy swojej aplikacji mobilnej

Testy aplikacji mobilnych

Tworzysz aplikacje mobilne, serwisy lub portale internetowe,
a może jesteś dostawcą lub odbiorcą usług mobilnych?

Przetestuj swoje rozwiązanie!
Realizujemy pełen zakres testów rozwiązań mobilnych.

Dowiedz się więcej o testach aplikacji mobilnych.

[jbox color="white"][/jbox]

AUTOMATYZACJA TESTÓW

Automatyzacja Procesu Testowego

Pomagamy w wyborze narzędzi automatyzujących testy, określamy możliwości i zakres testów do zautomatyzowania, konfigurujemy i integrujemy oprogramowanie wspierające testy. Budujemy w pełni unarzędziowiony proces testowy. Wykorzystujemy zarówno rozwiązania komercyjne jak również OpenSource.

NASZA OFERTA

W odpowiedzi na potrzeby szybkiej realizacji projektów

Nasza oferta usług testowych powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia w zakresie zapewniania jakości oprogramowania. W swojej codziennej pracy prezentujemy zwinne podejście do projektów testowych, weryfikujemy wszystkie kryteria jakościowe testowanego rozwiązania, zrównoleglając przy tym swoje działania, bo wiemy, że w projektach informatycznych najważniejsza jest Jakość, a tuż po niej Czas.